actualites

Nye regler om formueforholdet mellem ægtefæller over landegrænserne 

Hvad gælder for skandinavere, der har fast ejendom i Frankrig ?

En kort gennemgang af hovedreglerne

EU Forordning nr 2016/1103 trådte i kraft i Frankrig d. 29.02.2019

Den omhandler indførelse af et forstærket samarbejde i Europa paa området for kompetance, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vdr formueforhold mellem ægtefæller.

Read more ...