actualites

DE FRANSKE ARVEREGLER

Danskere der bor i Frankrig

De franske arveregler fremgår af den franske .

Danskere , der bosœtter sig i Frankrig vil som udgangspunkt vœre underlagt fransk arveret.

Read more...

 

FORMUESKAT FRANKRIG 2019

Formueskat i Frankrig, kaldet IFI ( impot  sur la fortune immobiliere), beregnes kun på formue i fast ejendom.

Anden formue er ikke underlagt formueskat.

Skandinavere, som er fastboende udenfor Frankrig, er underlagt skatten fsv a fast ejendom de ejer i Frankrig.

Read more ...

 

Nye regler om formueforholdet mellem ægtefæller over landegrænserne 

Hvad gælder for skandinavere, der har fast ejendom i Frankrig ?

En kort gennemgang af hovedreglerne

EU Forordning nr 2016/1103 trådte i kraft i Frankrig d. 29.02.2019

Den omhandler indførelse af et forstærket samarbejde i Europa paa området for kompetance, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i sager vdr formueforhold mellem ægtefæller.

Read more ...