Bettina Monsonego-Meineche har siden 1991 rådgivet utrolig mange danske og europæiske virksomheder i forbindelse med deres aktiviteter i Frankrig.

BMM Avocat & Advokat  arbejder især inden for følgende områder:

  • Erhvervs- og selskabsret
  • Erhvervelse, fusion og ophør af selskaber
  • Oprettelse, erhvervelse og overdragelse af virksomhed
  • Byggelovgivning
  • Fransk og europæisk skatteret
  • International  bankvirksomhed
  • erhvervsslederes formueretlige forhold
  • nationale og internationale kontrakter herunder distribution

Advokatfirmaets arbejdsområder omfatter såvel valget af den rette juridiske struktur som analysen af den mest egnede finansiering, hertil kommer en vurdering af de skattemæssige og sociale konsekvenser i den konkrete sag.

Bettina Monsonego-Meineche, som er uddannet dansk advokat og uddannet fransk avocat har møderet for Domstolene i både Danmark og i Frankrig.